PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja* kupljenim proizvodom.

Proizvod kojim ste nezadovoljni možete zamijeniti za novi ili vratiti uz povrat novca i to unutar 14 dana od primitka proizvoda na Vašu adresu. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom na :

T.M.B.-93  d.o.o., Darino shop, 1. Kozari put 73, 10 000 Zagreb, Hrvatska Ili elektroničkom poštom na e-mail adresu narudzbe@blamar.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Također možete koristiti i priloženi obrazac za jednostrani raskid ugovora.

  Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom ili telefaksom. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.  Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili, povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu dostavljate putem dostavljača ili osobno na T.M.B.-93  d.o.o., Blamar, 1. Kozari put 73, 10 000 Zagreb, Hrvatska , bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

 Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati na označene adrese.

 Obveze potrošača (kupca) u slučaju jednostranog raskida ugovora

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP).  Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

 Ostale dužnosti Potrošača ukoliko koristi pravo jednostranog raskida ugovora

 Ukoliko Kupac vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, a pozivajući se na Članak o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, uslijed čega Prodavatelj neće biti u mogućnosti prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost 30% plaćene maloprodajne cijene proizvoda.

Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat sredstava.

Ukoliko kupac odustaje od narudžbe a napravio je uplatu putem MyPos sustava trošak provizije za uplatu i trošak povrata ide na teret kupca a oduzeti će se od uplaćenog iznosa.

Trošak uplate je 2,25% od uplaćenog iznosa, trošak povrata uplate  je 1,10 eura.

Ukoliko je Kupac vratio proizvod, prema Jednostranom raskidu ugovora u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj mora u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava, osim onih koje su prema gore navedenom obaveza kupca. 

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA 

Sukladno čl. 79, st.3. potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora za robu koja je izrađena prema specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

 

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, sve prigovore  možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primjerak.

Ostali načini podnošenja prigovora:

  1.        Osobno u sjedištu tvrtke T.M.B.-93  d.o.o., Blamar, na adresi 1. Kozari put 73, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  2.        Poslati na adresu: T.M.B.-93  d.o.o., Blamar, 1. Kozari put 73, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  3.        Putem e- maila: narudzbe@blamar.hr

Kako bi Vam sukladno članku 10. Stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odmah mogli potvrditi primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovoriti, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Na Vaš prigovor odgovor moramo dati u zakonskom roku, u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pisanog prigovora. U suprotnom se možete obratiti inspekciji nadležnoj za zaštitu potrošača ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - http://ec.europa.eu/odr

 Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana  potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

U slučaju spora između Potrošača i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kojim se propisuje da su članovi vijeća tog suda, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.