Blamar web shop djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga.

Pri primitku paketa molimo Vas da provjerite ispravnost narudžbe. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ako nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču, jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

  JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

 

Prema čl. 86. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ne ostvaruje pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

Svi naši proizvodi izrađeni su prema narudžbi i specifikacijama potrošača te ne postoje kao fizički proizvod sve dok ih kupac prema željenim specifikacijama ne naruči.

U ovo područje ne spadaju proizvodi koji se mogu ili ne moraju prilagođavati po specifikaciji potrošača kao što su knjige, igračke, kozmetika, pelene, cipelice i slični proizvodi.

 

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, članku 86., potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je
“3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču” (čl. 86.)

U Zakonu o zaštiti potrošača navedeno je kako:
“31. roba izrađena po specifikaciji potrošača je roba koja nije unaprijed proizvedena, već je izrađena na temelju individualnog izbora ili odluke potrošača” (čl. 4.)

Jednostrani raskid ugovora, ukoliko pravo na raskid nije ograničeno navedenim čl. 86. Zakona o zaštiti potrošača, moguć je 14 dana nakon zaprimanja pošiljke, osim ako pošiljka nije poslana dostavnom službom koja nije ponuđena od strane trgovca, a kupac ju je izričito tražio, pri čemu se rok od 14 dana za jednostrani raskid ugovora počinje računati od trenutka kada je trgovac naručene proizvode uručio određenoj dostavnoj službi.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora tj. povrat kupljenog proizvoda u rok od 14 dana ako je predmet kupnje zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a bila je otpečaćena nakon dostave.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da roba nije korištena te da se nalazi u originalnoj zapakiranoj ambalaži.
Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, kupac mora prije isteka navedenog roka trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora

 

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora možete preuzeti OVDJE.

Izjavu o raskidu ugovora/obrazac kupac je dužan poslati uz originalni račun, prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora, i to elektroničkim putem na e-mail adresu trgovca: info@blamar.hr
U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora. Kupac je dužan vratiti primljenu robu bez odgađanja, a najkasnije u roku 10 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
U slučaju da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac snosi trošak vraćanja robe te snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe; otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

1.      TROŠKOVI POVRATA ROBE

 

Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod sljedećim uvjetima:

 1)      Ako je proizvod neotvaran, nekorišten i u originalnom pakiranju. Za proizvod koji je otpečaćen prodavatelj nije dužan izvršiti povrat sredstava.

2)      Ako je proizvod korišten, prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

3)      Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.

4)      Proizvod koji bude oštećen te onaj koji nema jamstvo i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon što ga je kupac preuzeo, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

5)      U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

6)      Povrat novca prodavatelj može izvršiti tek nakon što od kupca zaprimi vraćene proizvode, i to u roku od 14 dana.

7)      Ako nije proizveden prema narudžbi i specifikacijama potrošača 

 

Troškove povrata snosi kupac/potrošač.

 

2.      Reklamacije robe s nedostatkom

 

Kupac ima pravo na povrat odnosno zamjenu robe u sljedećim slučajevima:


• isporuka robe koja nije naručena
• isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
• isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja, a to nije navedeno u opisi proizvoda

 

Trudimo se  osigurati da su prikaz i opis proizvoda na web stranici točni, imajte na umu da ne možemo garantirati da zaslon vašeg računala točno odražava stvarnu boju proizvoda.

Slike proizvoda na web stranici služe samo za ilustrativne svrhe, a svi proizvodi koje ste naručili se malo mogu razlikovati od te slike. Stoga se takve reklamacije proizvoda NE PRIHVAĆAJU.

 

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, omogućujemo kupcu slanje prigovora na e-mail adresu info@blamar.hr ili putem pošte na adresu T.M.B. -93 d.o.o., 1. Kozari put 73, 10 000 Zagreb.

Na sve zaprimljene prigovore odgovorit ćemo u što kraćem roku, no najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Povrat u slučaju reklamacije robe s nedostatkom se vrši tako da nakon zaprimanja prigovora, u dogovoru s kupcem, na njegovu adresu šaljemo dostavnu službu koja će preuzeti.

 

Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i eventualnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
Ako je reklamacija pravovaljana, o našem trošku zamijenit ćemo robu za istovjetnu bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod.
U slučaju da reklamacija nije pravovaljana, tj. ako se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na adresu kupca.

 

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, T.M.B. -93 d.o.o. nadoknadit će kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju nije moguće isporučiti.

 

3.      Odgovornost za materijalne nedostatke

Materijalne nedostatke rješavamo sukladno Zakonu o obveznim odnosima.