T.M.B.-93 d.o.o., Blamar web shop, 1. Kozari put 73, 10 000 Zagreb, Hrvatska

STANDARDNI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ime i prezime potrošača: ________________________

Adresa potrošača: ________________________

Broj telefona ili mobitela: ________________________

E-mail adresa: ________________________

T.M.B.-93 d.o.o., BlaMar web shop

1. Kozari put 73

10 000 Zagreb, Hrvatska

e-mail: info@blamar.hr

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ja, __________________________ ovim putem Vas obavještavam da želim raskinuti ugovor zaključen dana __________ temeljem narudžbe broj/šifra __________ izvršene u Vašem web shopu, a zaprimljene dana ___________________ (navesti datum ukoliko je proizvod zaprimljen).

Molim povrat uplate na broj računa _________________________________  (navesti ako je uplata izvršena na račun).

Potpis potrošača

(samo ako je ovaj obrazac predan na papiru):

Datum:

Potvrda primitka informacija:

Napomena: Sukladno čl. 79, st.3. potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora za robu koja je izrađena prema specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.